Minik Pati, yardıma gereksinimi olan evcil hayvanların sahiplendirilmesi düşüncesiyle yapılmıştır. Sokakta da olsa, tehlikelerden uzak biçimde, sağlıklı olarak yaşayabilen hayvanların ilanları sitede yayınlanmaz. İlan sahibi, veteriner, konaklama, aşı parası gibi adlar altında, alıcıdan ücret talep edemez.

Duyuru ve Haberler

Kedi Karikatürü Davasına Ret (18/11/2006)
Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini "kedi" şeklinde betimleyen karikatür nedeniyle Musa Kart ve Cumhuriyet Gazetesi aleyhine açtığı manevi tazminat davasını, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda reddetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamından sonra yapılan duruşmaya, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Kart ve gazetenin avukatı Seçil Özdikmenli katıldı.

Avukat Cemaloğlu, mahkemenin, daha önce verdiği, Musa Kart ile Cumhuriyet Gazetesi'nin Başbakan'a 5 bin YTL manevi tazimat ödemesine ilişkin kararında direnmesini istedi.

Kart ve Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatı Özdikmenli de Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve davanın reddedilmesini talep etti. Yargıç Bülent Erensevi, davanın, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamı doğrultusunda reddedildiğine karar verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde, karikatürist Musa Kart tarafından Başbakan Erdoğan'ı "kedi" şeklinde betimleyen bir karikatür yayınlanmıştı. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin, karikatürle Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle 10 bin YTL tutarında manevi tazminat istemiyle dava açmıştı.

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu istemi kabul ederek Cumhuriyet Gazetesi, Musa Kart ve sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Sucu'nun müteselsilen 5 bin YTL manevi tazminatı Başbakan Erdoğan'a ödemesine karar vermişti.Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, karikatürde Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığına işaret ederek, tazminat isteminin reddedilmesi gerektiğini belirtmişti. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

(AA)

Tüm Duyuru ve Haberler